חיפוש

המדריך המלא לבחירת קרן פנסיה ברירת מחדל

על פי החוק במדינת ישראל, חייב כל אזרח ישראלי בגיל העבודה, להפקיד באופן קבוע אחוז מסוים מהשכר החודשי שלו, לקרן פנסיה שאותה הוא אמור לבחור באופן עצמאי. החוק נחקק בשנת 2008 והיישום שלו החל בשנת 2010. כיוון שבדך כלל עובדים שלא היתה להם קרן פנסיה הם עובדים שהמודעות שלהם לנושא נמוכה, הם גם לא תמיד יודעים מהי הבחירה העומדת לרשותם ובאילו קרנות כדאי להם להשקיע. על מנת להעניק לעובדים הללו אפשרות לחסוך לפנסיה בצורה נאותה, בחרה מדינת ישראל קרנות פנסיה, המוגדרות כקרנות ברירת מחדל. המשמעות היא שכל עובד חדש שאין לו קרן פנסיה ושלא בחר בעצמו קרן כזאת, הסכומים עבור הפנסיה שלו יופקדו על ידי המעסיק סקרן באחת מקרנות ברירת המחדל. מהי בדיוק קרן פנסיה ברירת מחדל? מה היתרון היחסי של הקרן הזאת, על פני קרנות הפנסיה האחרות? מה חשוב שכל עובד ידע בכל הקשור לקרן הפנסיה שלו? בשורות הבאות נרחיב את היריעה בנושא.

גרף בעליה

מהי קרן פנסיה ברירת מחדל ומה היתרונות שלה

נכון להיום, מפקיד כל עובד שכיר שישה אחוזים מהשכר החייב בפנסיה לקרן הפנסיה שאותה בחר, או שהמעביד בחר עבורו בהעדר בחירה מצידו. המעביד, בנוסף, מפקיד 12.5 אחוזים נוספים מהשכר לטובת הפנסיה. חלק מהפקדת המעביד הולך לפנסיה וחלק אחר נועד לתגמולים, כלומר למקרה שבו העובד התפטר או פוטר, ומעוניין לפדות את הכספים שהצטברו בקרן כפיצויים. זה המקום להזכיר שעד שנת 2010 היה יכול המעביד להשאיר אצלו בקרן מיוחדת את כספי הפיצויים ולהעביר אותם לעובד שעזר את העבודה. נכון להיום, כל הכספים מופקדים מראש בקרן הפנסיה עצמה, ולמעביד אין נגיעה אליהם כלל ועיקר.

אם העובד לא בחר קרן פנסיה ספציפית, מחויב המעביד לבחור אחת מהקרנות שהוגדרו כקרנות ברירת המחדל. הקרנות הללו זכו במעמדן לאחר מכרז, שבו התחייבו לגבות דמי ניהול נמוכים ועמלות נמוכות עבור כל הפקדה. נכון לשנת 2016, הקרנות הנבחרות הן כדלקמן: "מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ"; הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ"; "פסגות" וכן "אלטשולר שחם". היתרון שלהם על פני כל הקרנות האחרות, הוא כאמור דמי הניהול הנמוכים מאד שהן לוקחות. בנוסף, הקרנות הללו מאפשרות גם למפקידים שנדחו בקרנות אחרות מסיבות שונות, להצטרף אליהן.

האחוזים שהקרנות הללו גובות כדמי ניהול אם נמוכים ביחס לכל קרן או קופת גמל אחרת. כל הקרנות גובות פחות מאחוז אחד כדמי ניהול קבועים, ופחות משני אחוזים עבור כל הפקדה המתבצעת לקרן. ביחד לכל קרן אחרת, האחוזים הללו ממש נמוכים. למעשה, מי שכספו מופקד בקרן אחרת ועובר לאחת הקרנות הללו, עשוי להפחית מאד את דמי הניהול הקבועים שלו. באשר לביצועים הפיננסיים – כל הקרנות שהוגדרו כקרנות ברירת מחדל, נהנו בשנים האחרונות מתשואות נאות לחוסכים בהן.

אולי תאהבו גם את