חיפוש

האם אפשר לתבוע את קבלן השיפוצים במידה ולא עמד בהסכם השיפוץ?

ביצוע שיפוצים במבנה, בין אם מדובר בבית פרטי, בניין מגורים או מבנה מסחרי, הוא אחד הצעדים החשובים ביותר ועם זאת, ההוצאות בגין השיפוצים כאמור עלולות להגיע לסכומים גבוהים מאד. בשורות להלן נרחיב את היריעה בכל האמור באופן הבחירה של קבלן השיפוצים הרצוי, חתימה על הסכם השיפוצים והקפדה על כך שהקבלן יבצע את השיפוצים על פי ההסכם. איך צריך לבחור את קבלן השיפוצים? כיצד ניתן לוודא כי הקבלן עמד בכל ההתחייבויות שלו? כיצד יש להתנהג, אם מתברר שהקבלן לא ביצע את השיפוצים בנדרש? להלן התשובות במאמר ובאתר שיפוצים פלוס.

קובע ביטחון

בחירת קבלן השיפוצים

תחום השיפוצים במדינת ישראל, הוא אחד התחומים שעדיין לא זכו למענה הולם ומושלם במסגרת החוק. עם זאת, מדינת ישראל צועדת בכיוון הנכון, ובשנים האחרונות פועלות הרשויות בישראל להאחדת תחום הבנייה והשיפוצים ויצירת אמות מידה אחידות לקביעת האיכות והרמה המקצועית של הקבלן. אחת המטרות של הגורמים המקצועיים בתחום, הינה רישום של כל קבלני השיפוצים, בפנקס הקבלנים אצל רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון. החוק בישראל מחייב רישום של קבלני בניין, ובעיקר כאלה האמונים על הקמת השלד וחלקים יסודיים בבניין. החוק בישראל גורס שרק קבלן רשום כחוק, יוכל לבצע סוגים מסוימים של עבודות. קבלן אשר איננו עומד באמות המידה כקבוע בחוק, לא יוכל להירשם בפנקס הקבלנים וכיון שכך – לא יוכל לעסוק במקצוע שלו. קבלני שיפוצים עדיין אינם מחויבים על פי חוק להירשם בפנקס הקבלנים. עם זאת, לקבלנים רשומים המופיעים באתר שיפוצים פלוס יש יתרון, כיון שהמקצועיות והאמינות שלהם נבדקת לפני הרישום. בחירה של קבלן כזה מגדילה את הסיכויים לסיומה המוצלח של עבודת השיפוצים.

בדיקת העבודה והרמה המקצועית של הקבלן

לפני שהקבלן שנבחר מתחיל את השיפוצים במבנה, חשוב מאד לבחור בעל מקצוע מהימן, שילווה את הפרויקט. הדבר חשוב תמיד, וחשוב שבעתיים אם בעלי הנכס אינם מבינים בנושא. המהנדס כאמור יבדוק מעת לעת את התקדמות הפרויקט ויחווה את דעתו באשר לאיכות העבודה.  תמורת העבודה תועבר לקבלן השיפוצים, אך ורק לאחר קבלת האישור הנדרש וחוות הדעת המציינת כי העבודה אכן בוצעה כנדרש.

עם זאת, לא אחת  קורה שלמרות הכל, הקבלן לא עמד בהסכם השיפוצים כפי שנחתם. זאת, הן מפאת חוסר יכולת, חוסר ניסיון או סתם משום שהוא האמין שהדבר יעבור ללא תגובה. במקרים כאלה, קיימת האפשרות להגשת תביעה משפטית כנגד הקבלן, שעשויה לזכות את התובע בסכומי כסף נכבדים. התביעה תוגש בהסתמך על חוות הדעת של המהנדס המלווה, שתגדיר בצורה מדויקת את הכשלים בקיומו של ההסכם. בנוסף, חשוב לציין את העלויות הנדרשות על מנת להשלים את הליך השיפוצים ולהביא את המבנה למצב ברצוי. ככל שבעל הנכס המיועד לשיפוצים יפעל בצורה נכונה יותר וככל שיהיו בידיו הסכם חתום מצד אחד וקבלות תמורת התשלומים מצד שני, כך יגדלו הסיכויים שהתוצאות של התביעה תהיינה טובות ומועילות.

ניהול פרויקט תמ"א 38 באמצעות תוכנה לניהול פרויקטים רוצים לדעת עוד לחצו.

אולי תאהבו גם את